Yalova Ticaret İl Müdürlüğü 2021 Yılı Etik Komisyonu

05 Ekim 2021

“Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in yürürlüğe girmesi ile birlikte söz konusu kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda Müdürlüğümüz Etik Komisyonunun İl Müdürü Alpaslan TUNALI, Şef Yücel EKMEKÇİ, Tüketici Hakem Heyeti Raportörü Sefa DİŞLİ’den oluşturulması Valilik Makamının 29.09.2021 tarihli ve 67673204 sayılı Onayı ile uygun bulunmuştur.
Söz konusu Komisyon Başkan ve Üyeleri ise aşağıda belirtilmiştir.
 
Başkan: Alpaslan TUNALI / İl Müdürü
Tel: 0 226 81238 83 e mail: A.Tunali@ticaret.gov.tr
 
Üye: Yücel EKMEKÇİ/ Şef
Tel: 0 226 81238 83 e-mail : y.ekmekci@ticaret.gov.tr
 
Üye: Sefa DİŞLİ/Tüketici Hakem Heyeti Raportörü
Tel: 0 226 81238 83 e-mail: s.disli@ticaret.gov.tr