2023 YILI A.Ş. BAKANLIK TEMSİLCİSİ ÜCRETLERİ

20 Ocak 2023


Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in 38 inci maddesi uyarınca,
2023 yılı içerisinde Bakanlık temsilci ücreti;
 
Her Bir Yıl İçin Brüt Tutar;
HAFTA İÇİ = 840,45 TL
HAFTASONU = 1.120,60 TL
 

IBAN NO TR120001000404000010005970
HESAP ADI Yalova Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü
BANKA ADI T.C.Ziraat Bankası A.Ş.