2023 YILI A.Ş. BAKANLIK TEMSİLCİSİ ÜCRETLERİ

14 Nisan 2023

Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarında bulundurulacak bakanlık temsilcisi talebiyle ilgili başvuru işlemleri  https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden "Bakanlık Temsilcisi Talebi" alanından yapılacak olup, fiziki olarak evrak teslimi yapılmayacaktır.
 
Bakanlık Temsilcisi Talebi İçin Sisteme Yüklenecek Belgeler
1-Dilekçe
2-Yönetim Kurulu kararının noter onaylı bir örneği veya karar defterinin ilgili sayfasının şirket yetkililerince aslına uygunluğunun tasdik edilmiş fotokopisi.
3-Gündem
4-Bakanlık Temsilci ücretinin yatırıldığını gösterir belge.
 
01.01.2023 tarihinden itibaren yapılacak olan Genel Kurul toplantıları için geçerli hesap bilgileri aşağıda sunulmuştur.

        Banka Bilgileri:       Ziraat Bankası Merkez Şubesi 
        İban No :                T120001000404000010005970
        Hesap Adı :            Yalova Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü
        Hafta İçi Ücreti:     Brüt 840,45  TL (1 yıllık ücrettir)
        Hafta Sonu Ücreti: Brüt 1.120,60 TL (1 yıllık ücrettir)


NOT:
- Yukarıda belirtilen temsilci ücreti bir hesap yılı için geçerlidir.
- Başvurular İlgili Yönetmeliğin 35. maddesi gereğince, toplantı tarihinden en az 10 (on) gün önceden yapılmalıdır