Kooperatiflerin Genel Kurullarının Ertelenmesi Hakkında Duyuru

09 Aralık 2020

Kooperatif Genel Kurullarının Ertelenmesi

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında,
Bakanlığımız Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 22/09/2020 tarih ve 57561179 sayılı yazısına istinaden Covid-19 salgının hızla yayılmasının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın korunması amacıyla kooperatif genel kurul toplantıları 31.10.2020 tarihine kadar ertelenmiş, ertelenen genel kurulların bu tarihten itibaren üç ay içerisinde yapabilecekleri ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam etmesinin uygun olduğu bildirilmiştir.

Bu doğrultuda, kuruluş, işleyiş ve denetimleri Bakanlığımızca gerçekleştirilen tüm kooperatiflerin genel kurulları 21.09.2020 tarihinden 31.10.2020 tarihine kadar yapılmayacak olup, 31.10.2020 tarihinden sonra genel kurulların 3 ay içinde tamamlanması öngörüldüğünden mevcut organların da görev, yetki ve sorumlulukları erteleme sonrası yapılacak olan ilk genel kurula kadar devam edeceği duyurulmuştu;

Ancak virüs yayılım hızının arttığı bugünlerde kooperatif ortakları için riski en aza indirmek ve ortaya çıkabilecek zararların önüne geçmek amacıyla, Bakanlık Makamının 04.12.2020 tarihli Onayı ile, 7244 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca kooperatif ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantıları 31.01.2021 tarihine kadar ertelenmiş, ertelenen genel kurul toplantılarının bu tarihten itibaren üç ay içinde yapılması ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmesinin uygun görülmüştür.
 
 Kamuoyuna duyurulur.