YALOVA KADIN DİJİTAL GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

13 Şubat 2024

Bilindiği üzere; kadın girişimcilerin, hem kendileri hem de istihdam ettikleri kişiler için iş olanağı ve çalışma yaşamında daha etkin ve aktif olmaları, onların toplumdaki konumlarını güçlendirmesine, toplumların gelişmişlik düzeyini etkilemesine ve gelir dağılımındaki adaletsizliğini önlemeye önemli katkılar sağlamakla birlikte kadınların iş gücüne katılımının, sürdürülebilir ekonominin de temel unsuru olduğu kuşkusuzdur.
İlimizde kadınlar tarafından pek çok ürün üretilmekte ancak üretilen bu ürünlerin üretilmesinin yanısıra pazara ve tüketicilere ulaştırılması konusunda sorunlar yaşanmaktadır.
İlimizdeki üretici kadınların, ürettikleri ürünlerle ilgili marka oluşturulması, dijital ortamda pazarlama ve benzeri konularda kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla Sayın Valimiz Dr. Hülya KAYA'nın himayelerinde Valiliğimiz ve İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile 3 haftayı kapsayan kadın girişimciliği eğitimi yapılacak ve katılımcılara eğitimin tamamlanması sonrasında sertifika verilecektir.
Eğitim Programı için tıklayınız.