Müdürlüğümüzce ilimizde faaliyet yürüten kooperatiflere yönelik bilgilendirme/eğitim programı yapılmıştır.

10 Şubat 2020

İl Müdürlüğümüzce ilimizde faaliyet yürüten Bakanlığımızın görev ve sorumluluk alanında bulunan kooperatiflerdeki kooperatif yöneticilerine, personeline ve ortaklarına yönelik olarak özellikle yönetim ve denetim kurulunun görev ve yetkileri, ortakların sorumlulukları ve hakları, ortaklığa girme ve ortaklıktan çıkma konularında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.