Müdürlüğümüzce, Bakanlığımız, Görev, Yetki Ve Sorumluluk Alanında Faaliyet Gösteren Kooperatiflere Yönelik Bir Dizi Program Gerçekleştirildi

15 Kasım 2022

İlimizde Kooperatifçiliğin Desteklenmesi ve Geliştirmesi amacıyla Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) açmış olduğu 2022 yılı Teknik Destek Programı kapsamında İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan, Ajans tarafından kabul edildikten  sonra Müdürlüğümüzce uygulamaya geçirilen  "Yalova'da Kadın Kooperatifleri E- Ticaret İle Güçleniyor" projesi kapsamında ilimizde bulunan kadın kooperatiflerinin ortaklarına 7-8-9-10 Kasım 2022 tarihlerinde eğitim programı düzenlenmiştir.
Proje ile  ilimizde bulunan kadın kooperatiflerinin kendi web sitelerine sahip olması ve sahip olacakları e-ticaret sitesinin kullanımına ilişkin eğitimler verilmiştir. Yine aynı proje kapsamında pazaryeri olarak tabir edilen web sitelerinde (trendyol, hepsi burada gibi) üretmiş oldukları ürünlerin satışının yapılması sağlanmış olacaktır.
Ayrıca, eğitimin son günü olan 10 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen kapanış programına, Bakanlığımız Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanı Yavuz Selim Akçakale tarafından katılım sağlanmış ve Bakanlığımız uzmanları tarafından kadın kooperatiflerinin ortaklarına ve yöneticilerine e-ticaret, iyi uygulama örnekleri ve kooperatifçilik mevzuatında yapılan değişiklikler ile Bakanlığımızca kadın kooperatiflerine sunulan hibe destekleri ile kadın kooperatifleri lehine yapılan düzenlemeler hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
Diğer taraftan 11 Kasım 2022 tarihinde yine Bakanlığımız uzmanları tarafından Bakanlığımız görev,   yetki ve sorumluluk alanından bulunan kooperatiflerin yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler hakkında eğitim programı gerçekleştirilmiş, aynı program kapsamında kooperatiflerin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ve ortaklarının uygulamada yaşadıkları sorunlar görüşülerek çözüm yolları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.