KOOPERATİFÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

19 Kasım 2019

KOOPERATİFÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLMEKTEDİR. 

 
Cumhurbaşkanlığı  Birinci 100 Günlük İcraat Programı  çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bakanlığımız tarafından imzalanan “Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü” kapsamında, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması, yaygınlaştırılması ile kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımının sağlanması  hedeflerinin hayata geçirilmesi amacıyla;
Müdürlüğümüz tarafından 19 Eylül 2019 tarihinde ilimizde kadın kooperatiflerinin güçlenmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında İlimiz merkezinde kooperatifçilik ile ilgilenen ve kooperatif kurma potansiyeli olan 53 girişimciye toplantı yapılarak kooperatifçilik ile ilgili detaylı bir sunum yapıldı. İlimizde kooperatifçiliğin geliştirilmesi, kooperatifçiliğin geldiği nokta, kooperatiflerin ekonomimiz için önemi, kooperatif ürünlerinin tanıtımı ve bu alanda bir farkındalık oluşturularak kooperatifler aracılığıyla ticaretin geliştirilmesi konularında bilgilendirme yapılarak ülkemizdeki iyi uygulama örnekleri anlatılmıştır.
 
Safran Köyü Ziyareti:  İlimiz merkez ilçesine bağlı safran köyüne 25 Eylül 2019 tarihinde gidilerek her üç Bakanlığın İl Müdürlükleri tarafından görevlendirilen personelden oluşan çalışma grubu tarafından köyde ikamet eden 16 kadın  ve köy muhtarı ile toplantı yapılmış ve çalışma grubunun amacı ve kooperatifçilik ile ilgili sunum yapılarak bilgilendirme yapılmıştır.

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü: Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan programa gerek “Kadın Kooperatifçiliği Çalışma Grubu” gerekse de mevcut kadın kooperatiflerimizin temsilcileri ile katılım sağlanmıştır.

Akköy Ziyareti: Kadın Kooperatifçiliği Çalışma Grubu çalışmaları kapsamında 21 Ekim 2019 tarihinde Akköy’e gidilmiş ve 11 kişiden oluşan kadın grubuna kooperatifçilik ve kooperatif işletmelerin faydaları ve iyi uygulama örnekleri detaylı bir şekilde anlatılarak katılımcılar tarafından yöneltilen sorular cevaplandırılmıştır.
 
Tevfikiye (Çavuşköy) Ziyareti: Kadın Kooperatifçiliği Çalışma Grubu çalışmaları kapsamında 6 Kasım 2019 tarihinde ilimiz Tevfikiye köyüne gidilmiş ve 13 kişiden oluşan gruba yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıda Bakanlıklar arasında yapılan protokol, çalışma grubunun amacı ve kooperatifçilik ile ilgili sunum yapılarak bilgilendirme yapıldı. Köy kadınların ev yemekleri, reçel, el işlemeciliği, baharat çeşitleri ve süt ürünleri gibi üretebildikleri ürünleri kooperatif çatısı altında pazarlanabileceği hususu görüşüldü.
 
İlimizin potansiyeli dikkate alınarak kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla çalışmalara devam edilecektir.