Kooperatif ve Üst Kuruluşlardaki Yöneticilerin Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Duyuru

14 Şubat 2020

Kooperatif ve üst kuruluşlardaki yöneticilerin 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yayımlanan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin Mal Bildiriminin Yenilenmesi başlıklı 11. Maddesi “Görevleri devam eden yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürler tarafından sonu (0) ve (5 ) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar yenilenmesi, zorunludur.” uyarınca kooperatiflerin ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürlerinin mal beyanında bulunmaları gerekmektedir.
1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi olup kuruluş ve değişiklik işlemleri Ticaret Bakanlığı yetkisinde bulunan Kooperatifler ile 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanuna tabi olan kooperatiflerin olağan/olağanüstü genel kurul toplantılarında seçilen ve halen görevine devam eden yönetim kurulu üyelerinin en geç şubat ayı sonuna kadar her birinin ayrı ayrı ve varsa kooperatif müdürünün İl Müdürlüğümüze mal beyanında bulunmaları, aksi halde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı hususunda Kamuoyuna saygıyla duyurulur.