KOOPDES BAŞVURUSUNA İLİŞKİN DUYURU

31 Mart 2023

KOOPERATİFLERİN DESTEKLENMESİ PROGRAMI(KOOP-DES) KAPSAMINDA 2023 YILI İÇİN YAPILACAK PROJE BAŞVURU TARİHLERİNE İLİŞKİN DUYURU
 
Bilindiği üzere, kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedefleri doğrultusunda Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede, “Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği” 30 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, Yönetmelikte 6 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede bazı değişiklikler yapılmıştır. Yine, Yönetmelik çerçevesinde Programın işleyişine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği KOOP-DES Uygulama ve Değerlendirme Kılavuzu yürürlüğe girmiştir.
Bakanlık Makamının 28/03/2023 tarihli Onayı ile 2023 yılı için yine; kuruluş, işleyiş ve denetim işlemlerine ait hizmetleri Bakanlığımızca yürütülen, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmiş olan, aynı proje kapsamında başka bir kamusal destekten yararlanmayan, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatif ve üst kuruluşlarının; faaliyet konularına uygun, üretim ve istihdama katkı sağlayacak ve sürdürülebilir nitelikteki proje başvuruları 29 Mart 2023 - 28 Nisan 2023 tarihleri arasında Müdürlüğümüze başvurulacak olup bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
İlimizde faaliyet gösteren tüm kadın kooperatiflerimize duyurulur…
 
 
***KOOP-DES'e ilişkin faydalı olacak tüm bilgi ve belgeler https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des adresinde yer almaktadır.