Emlakçılık (Taşınmaz Ticareti) Yetki Belgesi Bilgilendirme Metni

01 Eylül 2020

Emlakçılık (Taşınmaz Ticareti) Yetki Belgesi

 
Aranan Şartlar:

 1. Meslek Odasına kayıtlı olması,
 2. Vergi kaydı olması,
 3. Oda kaydı ve vergi kaydı faaliyet konuları arasında taşınmaz ticareti faaliyetinin bulunması,
 4. 18 yaşını doldurmuş olması,
 5. En az lise mezunu olması,
 6. İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile İcra ve İflas Kanunun ilgili hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
 7. Konkordato ilan etmemiş olması,
 8. Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayâsızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
 9. Emlak danışmanı (Seviye 5) mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,
 10. İşyerinin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az otuz metrekare olması,
 11. İşyerinin İçinde idari büro ve kabul yeri ile dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunması,
 12. İşyerinin Hizmetin düzenli, sistemli ve hızlı bir şekilde verilmesini sağlayacak miktar ve özellikte masa, dolap, koltuk ve benzeri malzeme ile bilgisayar, internet, telefon, tarayıcı ve faks gibi teknik donanıma sahip olması,
 13. İşyerinde emlakçılık dışında herhangi bir işle iştigal etmiyor olması gerekir.
 
 
Sisteme Yüklenecek Evraklar:
 1. Mesleki Faaliyet belgesi (Oda Kayıt Belgesi),
 2. Emlak danışmanı (Seviye 5) mesleki yeterlilik belgesi,
 3. Diploma veya öğrenim belgesi.

 
 
Başvuru Adresi: Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (ttbs.gtb.gov.tr)
 
Ayrıntılı Bilgi İçin:
Yalova Ticaret İl Müdürlüğü:  0226 812 38 83