Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Yönelik Verilecek Destekler Hakkında Duyuru

22 Şubat 2021

Ticari işletmeleri Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla 22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; 3 ay süreyle ödenmek üzere aylık 1.000 Türk Lirası “Gelir Kaybı Desteği” verilmesi ve büyükşehir olan illerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde ise aylık 500 Türk Lirası tutarında “Kira Desteği” nde bulunulmuştur.
  Bahse konu desteklerden;
·14.12.2020 tarihinden önce vergi mükellefiyetini tesis ettirenler,
·Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkârlar,
·Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler,
·Faal olan ve işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutanlardan “esas faaliyet konusu” Bakanlık tarafından desteklenen NACE kodları arasında yer alan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirler,
·Kira desteği için işyeri kira olanlar
Faydalanabilmektedir.
 Bu itibarla, söz konusu desteklerden faydalanmak üzere yukarıda açıklananlar kapsamda yer alan ticaret erbabının başvuruları kabul edilmekte olup kapsamın dışında kalanlar destekten yararlanamamaktadır.
 Bu çerçevede Bakanlığımızca yapılan incelemeler kapsamında; İlimizde bazı ticari işletmelerin yukarıda belirtilen şartları taşımasına rağmen destek başvurusunda bulunmadığı tespit edilmiştir.
İlimizde faaliyet gösteren ticari işletmelerin hak kaybına uğramaması için e devlet kapısı üzerinden ilgili belgelerle birlikte başvuru yapılması ve ihtiyaç duyulması halinde Müdürlüğümüzle iletişim kurulması ilgililerin dikkatine sunulur.