2023 YILI KOOPERATİFLERİN DESTEKLENMESİ PROGRAMI(KOOP-DES) BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASI HK. DUYURU

28 Ağustos 2023

2023 YILI KOOPERATİFLERİN DESTEKLENMESİ PROGRAMI(KOOP-DES) BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASI HK. DUYURU
 
KOOP-DES Programı ile kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir.

KOOP-DES kapsamında  kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecektir. 

Bakanlığımızca 12 Temmuz tarihinde yayımlanan duyuruya ek olarak başvuru süresi 15 Eylül 2023 tarihine kadar uzatılmış olup son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Ayrıca Programla ilgili sorular " koopdes@ticaret.gov.tr" e-posta adresine iletilebilecektir.