2023 Yılı Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarına Görevlendirilecek "Bakanlık Temsilcisi" Ücretleri

20 Ocak 2023

2023 Yılı Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarına Görevlendirilecek "Bakanlık Temsilcisi" Ücretleri

30/12/2022 tarihli ve 32059 sayılı Resmi Gazete'de (2. Mükerrer) yayımlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nin (Seri No:67) ekinde yer alan “Damga Vergisine Tabi Kağıtlar”a ilişkin tablonun “III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar” başlıklı bölümünün "2. Ticari Belgeler" başlığının  “b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:” alt başlığında, 01/01/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
Bilançolar için 227,30-TL,
Gelir tabloları için 108,50-TL damga vergisi belirlenmiş olup,
Ticaret İl Müdürlüklerine ibraz edilecek bu belgeler için damga vergisinin ödendiğine ilişkin makbuzun da eklenmesi gerekmektedir. 31 Aralık 2022 tarihli ve 32060 sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun H cetvelinin (I-B) bendinde Devlet Memurları için en yüksek yurt içi gündeliği 236,00-TL olarak belirlenmiştir. Temsilci ücreti olarak  ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılması gerekmektedir
Bu kapsamda kooperatifler ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantılarına görevlendirilecek "Bakanlık Temsilcisi" ücretleri, bir temsilci için
 
Çalışma saatleri içinde brüt:   560,29-TL,
Çalışma saatleri dışında brüt: 840,45-TL olarak belirlenmiştir.