2022 YILI A.Ş. BAKANLIK TEMSİLCİSİ ÜCRETLERİ

04 Ocak 2022

01.01.2022 tarih ve sonrasında yapılacak görevlendirme taleplerinde, Bakanlık Temsilcisi ücretlerinin vergiler dahil (Hafta içi brüt 284,90 TL, Hafta sonu brüt 379,86 TL)  ilgililer tarafından Yalova Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün aşağıda belirtilen hesabına veya Defterdarlık veznesine yatırılması ve ücretin yatırıldığını gösterir belgenin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

IBAN NO TR120001000404000010005970
HESAP ADI Yalova Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü
BANKA ADI T.C.Ziraat Bankası A.Ş.


Her Bir Yıl İçin Brüt Tutar;
HAFTA İÇİ = 284,90TL
HAFTASONU = 379,86 TL