2021 YILI A.Ş. BAKANLIK TEMSİLCİSİ ÜCRETLERİ

15 Ocak 2021

01.01.2021 tarih ve sonrasında yapılacak görevlendirme taleplerinde, Bakanlık Temsilcisi ücretlerinin vergiler dahil (Hafta içi brüt 219,55 TL, Hafta sonu brüt 292,73 TL)  ilgililer tarafından Yalova Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün aşağıda belirtilen hesabına veya Defterdarlık veznesine yatırılması ve ücretin yatırıldığını gösterir belgenin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

IBAN NO TR120001000404000010005970
HESAP ADI Yalova Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü
BANKA ADI T.C.Ziraat Bankası A.Ş.


Her Bir Yıl İçin Brüt Tutar;
HAFTA İÇİ = 219.55 TL
HAFTASONU = 292,73 TL